Privacy verklaring

Koffiebranderij Venetië houdt uitsluitend van klanten die bestellingen plaatsen via de webshop www.KoffiebranderijVenetië.nl data-bestanden bij.

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze eigen administratie en mailingen en stellen deze nooit ter beschikking aan anderen. Wij slaan niet méér gegevens op dan voor onze administratie strikt noodzakelijk is. De computer waarop de bestanden worden bewaard is goed beveiligd, en wordt qua beveiliging regelmatig geüpdatet. Wij doen er alles aan om veilig met de gegevens om te gaan, al kunnen wij natuurlijk niet garanderen dat wij nooit gehackt zullen worden. Wij doen er echter alles aan om dit te voorkomen.

Mocht U om wat voor reden dan ook willen dat wij Uw gegevens uit onze administratie verwijderen, dan kunt U ons dat melden. Bij alle mailingen geven wij steeds expliciet aan dat men zich kan uitschrijven via een mailtje aan het secretariaat. Wij zullen daar dan voor zorgen – tenzij de gegevens (deels) voor de administratie (vanwege de fiscus) voor een bepaalde periode bewaard moeten worden.

De volledige privacy-verklaring is hieronder te vinden:

Privacy-overeenkomst Koffiebranderij Venetië

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Koffiebranderij Venetië verwerkt persoonsgegevens van de klanten van de webshop van Koffiebranderij Venetië en de mailadressen van mensen die aangegeven hebben de persberichten (en digitale nieuwsbrief) op prijs te stellen.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens ?
Onze webshop klanten (bestellers) geven zelf hun persoonsgegevens aan ons door.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Aanhef/geslacht (dhr., mevr., titel), voorletter(s) of voornaam, achternaam, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer(s). e-mailadres.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens ?
Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen communiceren met onze klanten en de KOFFIEBRANDERIJ VENETIË-Nieuwsbrief te versturen, vermeldingen van aanbiedingen te versturen, om uitnodigingen voor activiteiten te versturen en om persberichten te mailen.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens ?
De persoonsgegevens van de klanten van KOFFIEBRANDERIJ VENETIË zijn alleen beschikbaar voor en worden uitsluitend gebruikt door werknemers van KOFFIEBRANDERIJ VENETIË voor bovengenoemde activiteiten. Nieuwsbrieven per e-mail worden altijd verzonden met de mailadressen verborgen.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?
Persoonsgegevens van de klanten bevinden zich op de computer van de directie van KOFFIEBRANDERIJ VENETIË met standaardbeveiliging zoals firewall en virusscanners

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de wet hebt u rechten waarvan U gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken: • recht op inzage, met uitzondering van interne notities en werkaantekeningen • recht op rectificatie • recht op ‘gegevenswissing’ (ook bekend als ‘het recht om vergeten te worden’) • recht op beperking van de verwerking • recht op overdraagbaarheid • recht van bezwaar. U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt U van uw rechten gebruik maken, neem dan contact met KOFFIEBRANDERIJ VENETIË op. Dien een beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in, per e-mail of per post. U krijgt altijd van ons een bericht terug .

Wanneer kunt u gebruik maken van uw rechten?
Twee voorbeelden. -Wanneer U wilt weten welke persoonsgegevens wij van U hebben, dan kunt U een beroep doen op het recht van inzage. -Wanneer U van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van U niet correct hebben geadministreerd of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt U een beroep doen op het recht van rectificatie.

Klacht indienen
U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt U een klacht hierover indienen, neem dan contact met KOFFIEBRANDERIJ VENETIË en dien uw klacht altijd schriftelijk in (per post of per e-mail) in. U krijgt altijd van ons een bericht terug.

Intrekken van verleende toestemming
Wij verwerken Uw gegevens op basis van de toestemming die U ons in het verleden heeft gegeven.. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Dat doet U schriftelijk per post of per e-mail. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk. Intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Wanneer U uw toestemming intrekt, ontvangt U van ons een bevestiging waarna uw gegevens definitief uit onze bestanden verwijderd worden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Wanneer een klant van de KOFFIEBRANDERIJ VENETIË geen nieuwsbrieven e.d. wil, worden de persoonsgegevens z.s.m. vernietigd.

Hebben cookies invloed op mijn privacy?
De website www.KoffiebranderijVenetië.nl maakt geen gebruik van second- of thirdparty cookies. Van uw gegevens wordt d.m.v. cookies niets opgeslagen. 

Actualisering
Om deze privacyverklaring up to date te houden de directie van KOFFIEBRANDERIJ VENETIË de privacy-verklaring van tijd tot tijd aanpassen. We publiceren een belangrijke kennisgeving op onze website om U te informeren over betekenisvolle wijzigingen in onze privacyverklaring en we geven bovenaan de verklaring de datum van de meest recente update aan.

Hebt u vragen?
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt U contact met KOFFIEBRANDERIJ VENETIË opnemen.